Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


自其曽大父子徹以儒科縣南丹大父琢

父士亨繼業進士君益以儒自勵居鄉黨

教授名不蘄彰沖然有容守約自裕游湖

湘極交廣返築室于宜陽納幽㩀勝為堂

曰寶善以示子孫泰㝎三年四月某日卒

年六十有八族黨姻戚咸會哭曰先生儒

以紹傳兹其為文也宜矣固窮而無求貽

書以遺後其得不謂之清乎遂私謚之曰

文清子二𤣥羲𤣥儀𤣥羲與余為方外交

在崇真宫數評議吾徒所當為事詞章清