Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/143

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


作之怦怦承之競競而子而孫視我斯銘

   文清薛處士墓誌銘

孔子叙逸民謂其求志達道超然於塵垢

之外心若槁木形若蟬蛻動莫有跡行莫

可名其混世也物莫與俱𡨋神内觀返真

潜虚若是者其近之矣故昔之善晦匿者

草衣菲食不導引以夀養其天年恣縱泉

石厯探逺挹興至而若遺擇幽絜以養其

雅操求於世吾不得而見之矣今得一人

焉曰䖏士薛君勉薛君信州貴溪故儒家