Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/190

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


室家其相夫也郤金以成美夫官建寜僚

属有不孝其母者夫人引喻廣譬能使其

妻訖事姑以禮訓子舉前史言行時刻畫

故事人物以佐警戒故其子孫俱能守家

教容又言曰徐故廣信大家刑部侍郎諱

元𤇍實容從曽祖桷聞侍郎公侍講筵于

時史丞相圖起復百僚皆進疏理宗猶豫

不決侍郎獨微言曰邊事漸寜從戎以墨

縗失國體丞相誠經濟老其才以用未晚

也丞相聞是語憮然曰嵩之不得起復矣