Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/191

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夫人之舅諱卿子朝奉郎權知嘉興府事

其夫諱忠甫終廣徳建平尉夫人之曽祖

大寜奉議郎知徽州婺源縣妣諸葛氏贈

宜人祖貴玉贈朝請大夫妣端明汪公逵

之孫女男一拱辰將仕郎信州路永豐縣

主簿先八年卒女一順正適祝士貴孫男

五宜容宅安竇孫女四卒以至治二年

年八十以泰㝎二年某月某日葬于某山

容不逺千里来謁銘秀整足以興植使世

家皆若是其曷有憂廼為銘曰