Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/223

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


集施為能事叩門嚅囁抑獻笑且取誚吾

不能若是當益貶損焉積數十年作仙源

觀乆之復作神翁觀佳木竒卉編緝墾治

山林壠畆陂塘之利益充然衍裕卒能

其𥘉言𡻕饑以餘食餓者不𠯁則損直以

葛衣布幬十數年始一易見者服之老

氏之學力本自治退𠯁無欲其言黯以彰

不知者以虚無釋之邈不相渉矣夫不丐

扵外則必慎扵内宮室𬞞糓絲麻丹⿰氵𭝠 -- 𣾰

物燕興俯仰之節酬酢進退之儀人之生