Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/224

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


能以缺也今而曰吾無求焉將何以取

具世以役鬼神竊服食為道吾不能知之

不惑扵衆則害扵民者寡考其自治則扵

吾道合清浄富强昔之時君嘗師之則凢

刻繕者誠得矣夫何疑焉余嘗侍開府公

言語絶臧否耆而謙黙而簡退與嗣師㳺

彌綸損益將以行其道是非家庭之教績

業纂素能若是乎盛矣哉大徳六年制授

主常州路通真觀皇慶元年制加保和通

妙崇正真人二觀亦以 璽書尉鎮焉以