Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/225

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是年某月日𦵏某山開府再傳曰李立本

陳義高義高明朗通豁器行瓌特贈粹文

冲正明教真人皆蚤世今以次傳者曰余

以誠何思榮吴全節孫益謙李奕芳毛頴

達夏文泳薛廷鳳陳日新餘若干人將𦵏

開府惻然曰吾弟子蚤從吾㳺其亡也不

宜以薄迺命奕芳歸蒞𦵏銘曰

林林生民厥初一原帝覇肇分兵刑日嚴

維𤣥元君治道不繁節約寡求罔有僣貪

榮觀超居導迎泰和絶色屏味日用不頗