Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


君巽申與桷同在翰林狀其姻家周隱君

之行曰君諱天錫字極翁吉安路安福州

人曽大父大成大父宗元平實自持以累

舉恩授迪功郎臨江軍新喻縣丞兄九鼎

䔍信行嵗饑能損粟直以售遇朋友急厄

傾貲解援裕如也牟内翰林領史事將薦

以自近後不果文丞相信公靳許可扁其

齋居曰信太學博士劉君辰翁實銘之是

生隱君嘗以詞賦上轉運所江丞相讀其

文奇之事親盡孝侍疾治喪悉如禮以遵