Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


父志其待於族姻洽於鄉鄰者彌有廣焉

性不事表襮勸之仕謝曰吾求全吾初遂

因以自號至元二十九年十一月年五十

有二以卒娶蕭氏男長孺將仕郎征東等

䖏儒學提舉孫男三福祺禎孫女四延祐

五年四月甲辰𦵏柏溪之横原讀其狀則

知夫厚德之延非一世繼志紹聞久而彌

光泉蹇於山木生於地磅礴欝積有自來

矣君之逺祖廣為南唐節度押衙積憲衘

為御史階金紫唐廣明以來有是官曽君