Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


史監軍誠有子調穿山鹽場諭義勸輸戸

不知有箠榎十年改江陰教授復改平江

至是不復仕故其詩文多感憤自喻禮部

尚書王公應麟嘗勉曰思深辭悲學陶靖

節其得之維鄞史族號相門曽祖諱浤蚤

夭贈中散大夫祖諱彌鞏司封郎中贈少

師司封以儒學致顯當貴盛時獨卑退自

持鄉人稱為獨善先生妣臧氏華國夫人

考諱肎之中大夫湖北提刑兼知常德府

贈太中大夫妣趙氏周氏碩人太中熟邊