Page:Sibu Congkan1429-姚燧-牧庵集-8-3.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


年八十五至元十三年十二月十三日無疾而終前終

二年爲塋曹門外表之以碑凡夙與其師相友與非其

師之友嘗名價重一時者皆具棺衾移葬其中又各傳

其鄉里世次年壽爲誌以別墓至是其同門友王道祐

及其弟子張某者葬之新塋從顧言也後七年族姪埭

自汴至長安無他營求惟誦君夙昔之賢曰是埭所善

也且其爲人亦公所詳宜銘其祠燧曰王君賢也王君

方外人無形勢可藉以動人子徒以故舊而不忘之爲

計其久遠子亦賢也君諱道淸字正之河中臨晉人賜