Page:Sibu Congkan1429-姚燧-牧庵集-8-3.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


號希眞純素大師銘曰

謂爲不壽𫆀年幾九十而人誰與夷謂爲壽也耶享止

其身而後者嗟誰由尊其所聞而不疑行之曰君所安

我又何悲哉噫從享其師表祠有碑平昔之善載筆于

斯尚俾來者可考而知

  資善大夫中書左丞贈銀青榮祿大夫平章政事

  諡武愍公李公家廟碑

燧嘗觀人臣私廟之祭易乎古而難于今三代不論也

漢之時功臣侯者土地人民傳及子孫故嗣侯得以致