Page:Sibu Congkan1432-姚燧-牧庵集-8-6.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰省議云何敢掠取者論如律惟磔首惡一人大德二

年復少中大夫懷孟路總管兼諸軍敖拉兼管内勸農

事民𫎇其利者惟竹始竹之徵利財自戊戍宣課所惟

在洛西懷與輝舊皆民産由馮德用爲河南漕長以兩

郡之竹妨其課利請官有之制國用司爲奏可而禁之

法密雖其故主輒取一箇亦坐以盜數其節爲布罰園

傍之田民耦耕侵犯而出亦止爲罪民甚害之官使竭

園伐取竹日益耗而課入不除公策千部請令故主與

鄰地䕶守撫禁斬伐惟責輸賦是亦復民産之漸也符