Page:Sibu Congkan1436-虞集-道園學古錄-12-02.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


阨塞之数律令章程之故㑹期征役之當趍赴奉承之勞盖

必有足其用者焉而操它業者不得与於此也於是貴冨之

資公卿之選胥此焉出矣然則豪傑之士舎此奚進哉豪傑

由是而進則名是業者沛然足以周當丗之用也無疑矣迩

者 聖上嘉尚儒斈而爲儒者或以迂緩巽懦取訾𥬇嗟夫

非儒者之不足用也儒之名乆不振非有特立獨行之識量

不足以究其至而丗之所謂豪傑有貴冨公卿之噐以足用

夫丗者不屑有是名故也誠使一日表章之則向之所謂豪

傑有貴冨公卿之噐以足用夫丗者必折而從此矣果折而

從乎此則其業之所講志之所存術之所操豈不益有可𮗚

者哉故愚甞以爲人非生而有習業之專名也時尚有以駈

之耳必也端其尚而正其趍使夫人繇經術道𧨏以逹其才

而廣其用則未必徒見表於書計便給而巳也京師自昔稱