Page:Sibu Congkan1436-虞集-道園學古錄-12-02.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


浩繁而今尤盛爲吏者素號精敏猶或不給然府緫其大而

巳身親治之者廼在所謂警廵使使之佐曰判官尤責任之

藂委者也衛輝韓君守敬自刑曹以明法成名來爲之恢恢

乎其有餘也政成選爲中都開寕尹又選爲彰徳路緫管府

經歴余甞𮗚其材盖練於事而敏於成功者也使賛晝諾於

䑓省猶優爲之况一郡乎信乎人材之不徒見也余爲成均

愽士時其子豫繇囯子生選爲監學典籍從余且乆君之適

相也來求序其事以徴詩於大夫君子能賦者必有以賛其

行矣延祐甲寅九月辛未虞某序

    送蘇子寕北行詩序

士大夫出處貴乎知所重輕義命是也而人知者鮮矣是故

有合乎此者可不識哉和林城控制要害北边重藩往時

朝廷𡻕出金繒布幣餱糧以实之轉輸之事月日相継猶以