Page:Sibu Congkan1436-虞集-道園學古錄-12-02.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爲未足又捐 --捐数倍之利募民入粟其中亦不可勝計由是遂

爲殷富又甞有大臣鎮抚經理之安庻比於都㑹仕有不次

之擢賈有不貲之獲而僥倖之民争趍之矣迩者一旦边警

遽至非亡則随䘮失其所主守緩急無一可頼者何也人素

不知義不守法故也延祐丁巳眞定⿱⺾⿰𩵋禾君自樞庭出長其幙

府受命之日不復内顧其家廷議壯之方是時使往者多惮

行使蘇君計其資非不足於美䆠京師也然毅然當隆冬衝

犯寒雪逺出萬里無所避非所謂知重輕者乎蘇君昔從御

史按事北边將竟其法或謂边冝少寛假蘇君持之曰不可

逺人素無教漸不可長何得以苟徇免當使明知囯法凡爲

臣子之義後不敢犯乃所以假之也予甞聞其言而識之郷

使後君往者皆持法守令其吏民知分義黒白豈至如今日

哉今此行其能有所設施矣或曰方無事時常人饜其利少