Page:Sibu Congkan1437-虞集-道園學古錄-12-03.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


必祝出入必告如其生時泰定丙寅之嵗夫人殁十五年矣

乃來告某曰我高氏魏氏夲同姓而吾二氏與子丗家相爲

姻好者幾二百年著齋忠襄公鶴山文靖公則我曽大父嘉

定府君之弟而子之曽大父提刑公之畏友也從祖𠫵政耻

堂公與子之從祖户部公國史婚姻之弟及我祖兄又嗣

昏於名門而吾與子年相若情相好也先夫人之事子宜知

之而士貴也未有所托于不朽則誠有所待矣然而𡻕月逾

邁恐就湮没而吾子有位于 朝顓以文學爲聀事則吾名

堂之意非子記之將誰属乎某再拜受其言弗敢辭惟先夫

人之貞節表著明白如此其可泯而勿傳乎乃取其事而次

第之識諸堂上以示其子孫以𭄿天下之爲人婦爲人母者

則又告諸士貴曰吾甞聞之昔嘉定府君殁文靖公𡘜之曰

才名四十年四爲二千石人所甚榮而公無矜色志有不得