Page:Sibu Congkan1437-虞集-道園學古錄-12-03.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


則循理以行其心之所安無苛取無厚望而造物者又中止

之然則其蓄而未發者盖深矣又重以夫人之貞節如此則

高氏子孫其未艾乎丁卯正月甲子記

    德符堂記

古之仕者不必出其國大夫士非有朝聘軍旅之事未有舎

其郷黨親戚墳墓而之他邦者自侯國而入仕王廢盖可數

焉春秋之末善用材者稍不盡出其國雖聖人不能不轍環

於四方矣井田廢而士不出於農矣封建廢而人自逹於天

子矣於是材者能者之用不自止於郡縣矣而士大夫始有

去其郷不復能自歸者焉若仁人君子之心詎能一日而忘

父母之邦乎是故去家而見用於丗旣貴而復歸故郷此固

人情之所同欲也然而能得之者或鮮矣高唐王公仁甫從

其父時䆠遊東南聲譽日起徧歷䑓閣及持節江南副司臬