Page:Sibu Congkan1443-虞集-道園學古錄-12-09.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


皆有記可考内附以來爲大改作禮殿講堂取具而巳其門廡諸

舎責成衆力是以不能堅乆其可書者惟泰定丙寅縣令中

山叚完澤教諭宋守正爲垣以環宫鑄銅爲𥙊器燕器與増

置水田二十七畒耳及釗與于令先後至以仍改至元丁丑

之歳始謀修學謹簿書之出納粟必至𢈔錢必至庫民無敢

隠吏無敢私根括地利之没于民間者而彭氏之子孫喜學

校之有興也共割其私田貳頃以益學賦將有所興作以歳

歉未𠑽二年之間𥙊祀之用師弟子之廪稍旣具㑹其羡得

二百五十餘石爲中綂鈔六千餘貫買株杉之木于旁邑以

巳卯之歳七月經始自禮殿殿門及明倫之堂先賢之祠諸

生講肄之舎下至庖𢈔凡梁棟杗桶一物之旣朽一木之不

堪者悉徹而更以良美之材覆宇堅密締搆髙壮兾可以經

乆焉外三門撓朽甚不稱𮗚美易以桓植築治垣墉而厚周