Page:Sibu Congkan1443-虞集-道園學古錄-12-09.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宻儼然有不可踰之𫝑焉成以其年十一月民既爲記其事

如此而竊有歎焉朱子立朝之日少其臨民於外者惟南康

長沙漳州爲三耳漳潭皆不及朞月獨南康幾三載而荒政

之行都昌之民爲厚講誦之益都昌之士爲深

丗祖皇帝時許文正公實得朱子之書而表章之而其言遂

𬒳于天下然而逺域窮郷執其書而無師友之辨功利進

取之士竊其緒餘以干時樂爲簡易之說者而智不足以及

其髙明姑竊其名以文其虚誕鹵莽而不可與入聖賢之域

則吾安得不有望於是邦是邑邪嗟夫朱子之教人也豈有

他哉其性仁義禮智也其倫則君臣父子夫婦兄弟朋友也

其書易書詩春秋也其學則顔曾思孟之得於孔子而周子

程子起而傳之者也於是乎識察乎問學之博攷驗乎躬行

之實本乎心得以立言端其綂緒以致辨論說之精詳而不