Page:Sibu Congkan1443-虞集-道園學古錄-12-09.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


九人必得其所奉母夫人至孝老死不衰盖其根於天性者

純明得於經斈者深至所以行其道者衆人固不識也是以

官爵不過於郡守奉入無踰於常僚然猶悉其貲力置義田

於臨川郡城之後湖與属邑金谿之南原立爲規約以惠利

其族垂三百年矣此所謂能行其法意於可爲者乎不然何

其能乆也今其族孫元翊以其父正子之遺命作公祠堂於

後湖之上使其族之人食焉而思其本居焉而敬其身則公

之遺意雖去之百丗而烏有終窮者哉烏乎公之至元翊八

丗矣於廟則巳逺於社則巳䟽即其所遺田而祠之使羣情

之渙者有所幸也不亦可乎元綂癸酉祠堂成適予自 京

師歸臨川來求文以爲記故爲書此俾附諸義田規約之後

而刻諸祠下云十又一月一日雍虞某記并書篆

    奉元路重脩先聖廟學記