Page:Sibu Congkan1443-虞集-道園學古錄-12-09.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


我國家龍飛朔方奄有中夏

丗祖皇帝旣定大綂人文聿興斈校之設爲急先務奉元本

京兆漢唐故都地望尤重是以分鎮於陜者平章廉公某叅

政商公挺平章賽公某僉省嚴公某先後作成宣聖廟儒斈

於郡東南有禮殿殿門其東西廡爲從祀之舎後有講堂有

石經之亭唐人石刻附焉儀門之外有齋宫外爲都宫有櫺

星門此其大略也時東平徐公琰方爲行省左司貟外郎實

記而刻諸石則至元十三年丙子之歳也其後陜西行中書

省西行臺皆治奉元有司校官治廟斈無敢闕失㑹歳荐飢

勿遑繕葺仍改至元之二年歳在丙子贍思帖木兒不花爲

行臺御史乃建言曰仐歳事有成民汔小康禮義之教需此

焉出歳行六十時其復矣以更治廟宇爲請且其說曰諸賢

從祀廟廡歳時之奉其與享焉非請益受業而皆繪以侍立