Page:Sibu Congkan1444-虞集-道園學古錄-12-10.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


和龍氏登者登故宋咸淳四年進士第仕至衡州推官其後

曰希白克丗其家至其子良翁則爲 國朝之人矣有志於

當時不及有所施而殁而孫曰煥今年二十餘而知爲學以

自立作堂於其居之左取馬文囦稱龍伯髙之語以扁之曰

謹敕請得一言以進其學而成其志文囦漢室名儒智慮不

私於已然戒其子孫不嫌於辨别時人耳目之所及以致輕

薄謹敕之辨何其憂之深而言之切也馬氏之子孫在當時

者尤當受言而行之百丗之下龍氏之支流餘裔𮗚於前言

往行有得於宗家德行之意慨然有感於中而思盡力焉可

不謂之知其要乎然文囦頌伯髙之德則曰敦厚周慎口無

擇言謙約節儉廉公有威効之不至者猶爲謹敕之士以愚

𮗚之果能以謹敕自勵雖以之入聖賢之域可也豈止於是

十六言者而已哉謹之爲道蓋有存養之功而敕之爲言深