Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其文十五歳知厭科舉之業而用力聖賢之學見朱子訓子

帖有勤謹二字如得面命而服行之作勤謹二銘又作敬銘

有曰把捉於中精神心術檢束於外形骸肌骨又作和銘極

言周子程伯子氣象以自勉常自言曰讀敬銘如臨嚴師如

在靈祠百妄俱消而不覺足之重手之恭讀和銘心神怡曠

萬境皆融熈熈然不知手之舞足之蹈也其後又作顔冉銘

理一箴自新銘自脩銘消人欲銘長天理銘克巳銘悔過銘

矯輕銘警惰銘等節節警䇿踐履之功於斯可見矣是歳宣

慰公赴鄉試先生侍行時郡守迎新安徽庵程先生(⿱艹石)庸以

朱子之學敎授郡之臨汝書院徽庵盖從𩀱峯饒氏游先生

因郷人謁之徽庵未出而外齋有掲帖片𥿄滿壁皆徽庵特

見以語學者之說先生一覧而盡之及見先生從容進問如

曰先生壁間之書以大學爲正大髙明之學然則小學乃卑