Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


小淺陋之學乎(⿱艹石)此者數條徽庵曰吾處此乆矣未見有如

子能問者吾有子曰仔復族子槱之與子年相(⿱艹石)可同學爲

友槱之者旰江程文憲公文海鉅夫舊名也自是甞往來徽

庵之門徽庵深知之而同堂之人弗盡知也咸淳元年冬左

丞公侍宣慰公之疾久而小間宣慰謂左丞曰吾察此孫晝

夜服勤連月不懈而精神有餘此大器也可善敎之盖宣慰

自襁褓知愛先生間形於言而親戚郷里以爲有譽孫之癖

矣十有二月宣慰捐 --捐館䘮葬凡役先生考古禮禀於左丞而

行之十九歳著說曰道之大原出於天聖神継之堯舜而上

道之原也堯舜而下其亨也洙泗魯鄒其利也濂洛𨵿閩其

貞也分而言之上古則羲皇其元堯舜其亨乎禹湯其利文

武周公其貞乎巾古之綂仲尼其元顔曽其亨子思其利孟

子其貞乎近古之綂周子其元也程張其亨也朱子其利也