Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


英宗即位東平王拜住爲丞相勵精爲治黜陟臧否

朝廷赫然超拜先生爲翰林學士知 制誥同修 國史階

太中大夫遣直省舎人劉孛蘭奚奉 詔召先生於家使者

致 君相之意甚篤先生拜命即行五月至京師六月入院

時 詔學士散散集善書者粉黄金冩浮圗藏經有 旨自

上都來使左丞速速 詔先生爲之序先生曰 主上冩經

之意爲國爲民甚重事也但追薦㝠福臣所未知盖釋氏因

果利益之說人所喜聞至言輪廽之事彼之髙者且不談其

意止爲爲善之人死則上通髙明其極品則與日月齊光爲

惡之人死則下淪汚穢其極下則與沙蟲同𩔗其徒遂爲超

生薦㧞之說以蠱惑丗人今 列聖之神上同日月何待子

孫薦㧞且 國𥘉以來凡冩經追薦之事不知其幾(⿱艹石)超㧞

未效是無佛法矣(⿱艹石)超㧞巳效是誣其祖矣撰爲文辭不可