Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以示後丗左丞曰 上命也先生請俟爲還復奏之㑹上崩

不及奏而止泰定元年 朝廷用江浙行省左丞趙簡言開

經筵進講平章蔡國張公珪領之以經學属之先生先生言

温氣和經旨敷暢得古人勸講之體廷中驟見文物之盛而

先生首當其任來者法焉在至治末 詔作太廟議者習見

同堂異室之制新廟作十三室未及遷奉而 國有大故有

司疑於昭穆之次故命集議焉先生曰

丗祖皇帝混一天下率攷古制而行之古者天子七廟廟各

爲宮太祖廟居中左三廟爲昭右三廟爲穆昭穆神主各以

次遞遷其廟之宮頗如今中書省六部對列省部之設亦倣

金宋之典官府尚從前代典故豈有宗廟叙次而不攷古之

典故可乎七月有 旨國史院修英宗實錄時漢人承旨缺

先生緫其事分局纂修旣畢先生有歸志中書左丞奉