Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


奮里𢌿畟畧界畣㽦早丗孫女五適譚𮗚曽文熊鈴𡊮鎮黄

盅曽孫男四仝全仚侖女二嗚呼孟子殁千五百年而周子

出河南兩程子爲得其傳時則有(⿱艹石)張子精思以致其道其

逈出千古則又有邵子焉邵子之斈旣無傳而張子之殁門

人往往卒業於程氏程門斈者篤信師說各有所奮力以張

皇斯道柰何丗運衰㣲民生寡佑而亂亡隨之矣悲夫斯道

之南豫章延平髙明純潔又得朱子而属之百有餘年間師

弟子之言拆𠂻無復遺憾求之書盖所謂集大成者時則有

(⿱艹石)陸子静氏超然有得於孟子先立乎其大者之旨其於斯

文互有發明學者於焉可以見其全體大用之盛而二家門

人區區異同相勝之淺見盖無足論也朱子以來又將百年

爲其學者毫分𫃵析日以增盛曽不足少救俗斈利欲之禍

而宋遂亡矣先生之生炎運垂息自其髫齓特異常人得断