Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


簡於衆遺發新知於卓識盛年英邁自任以天下斯文之重

盖不可禦也摧折窮山壯志莫遂艱難避地垂十数年其所

以自致於聖賢之道者日就月將矣歴𮗚近代進學之勇其

孰能過之南北未一許文正公先得朱子之書於邊境伏讀

而深信之持其說以事

丗祖皇帝而儒者之道不廢許公實啓之是以

丗祖以來不愛名爵以起天下之處士雖所學所造各有以

自見其質諸聖賢而不悖俟乎百丗而不惑者論者尚慊然

也先生自布衣用大臣薦出處乆速道義以之三命益隆遽

至内相之貴稽其立朝之日未嘗有三年淹也施敎成均師

道尊重𭄿講内廷誠意深逺與大議論大事雖可槩見而無

悠久浹治之功者非人之所能爲也然而先生生八十有五

年耳聦目明以終其身得以其斈肆於聖經賢傳以辨前儒