Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


天曆𥘉陜西大旱民相食郡縣爲空起公爲西行䑓中丞拯

其民如赴水火見飢者哀之至於慟哭旋以損館陜人至于

今思慕之君嘗得牧民忠告之書於公焉盖其所受教者深

矣其同官主薄眞保與君居未乆而先去及調安溪監縣以

君之行事爲師法而其邑亦告治所謂朝廷舉一而𭄿百

則才賢君子之效將遍乎天下沛乎 國家之福哉乃為取

其民之所頌言而次第之俾得以詠歌而不遺於方來也其

詞曰

倀倀我民孰父母予哿矣冨人寠貧巳瘉歸視其家朝不謀

夕歉盈倍蓰蹙蹙同役君來顧斯以均以平岀無華車食不

鑿精分田畫里多寡小大隨量以供有正無害事上敬共無

言不孚從容敎言孰侮孰誣蒭蕘有詢寛來虚受先民之勞

或飫之酒姦𮜿沮藏外絶不虞析因隩夷飬恬舒舒窮山深