Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


原樞牖戢戢征呼之卒無所隳突匹夫匹婦飯𮮐豆𦎟先祝

而嘗蘄君乆生君有王命傷殘往撫不惠我𥝠控告無所孰

沃而嬉謹畏自持孰勞而疲亦無倖遺𮮐稌盈疇羊牛多碩

以享以食繄君之錫老者日衰壯者日興君之所成民得以

稱山有松栢野有豐草雨露之濡君子壽考

天子命吏臨方蒞州視君之爲莫不具脩

    崇仁縣顯應廟沖惠侯故漢欒君之碑

崇仁縣治南望七十里有山焉廣大髙厚嶷然其前其顚峻

而並銳能岀雲雨蓄神明凡水旱灾害之禱無不通焉盖巴

之望而吏民之所依也謂之巴山後昜稱相山巴山者相傳

云東漢書欒巴字叔元魏郡内黄人而神仙傳云蜀成都人

史稱巴好道順帝時給事掖庭仕至黄門令性質直學覧經

典雖在中禁不與諸常侍交擢拜郎中遷桂陽大守始爲桂