Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人定婚姻䘮紀之礼興立斈校以奬進之雖幹吏卑末皆課

令習讀程試殿最隨能陞授七年乞骸骨用李固薦拜議郎

守光禄大夫與杜喬周舉等八人廵行州郡巴使徐州還迁

䂊章太守郡土多山川鬼怪細民嘗破貲産以祈禱巴素有

道術能役鬼神乃悉毀壊旁祀翦理姦巫於是妖異自消百

姓始頗爲懼終皆安之是時方分豫章郡東地置臨汝縣則

令撫州之境也而相傳以爲巴治妖民嘗至此故民間思之

不忘以巴之名名兹山云其後甞置巴山郡在縣西南四十

里遺迹猶有可考而縣西門曰巴陵間巴山至縣所從入也

則山果以巴得名乆矣巴後遷沛相徴拜尚書順帝之葬有

司多毀民間墓巴上書切責禁錮還家二十餘年用竇武陳

蕃薦徴拜議郎蕃武之禍以黨謫爲永昌太守辭病不行上

書理蕃武𡨚下廷尉自殺而相傳巴有墓在山下而立祠焉