Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


今爲廣教僧寺而山顛并祠南昌尉梅子眞與叔元而唐鄧

葉二道士配之盖出近丗云故宋紹興二十六年有宣敎郎

知縣事鄭圃孫懋爲令以吿民曰周人以諱事神而名不以

山川名山曰巴懼民乆以爲未安也洞庭有山以洞庭君之

所居而謂之君山欒君自䂊章爲沛相獨不可謂之相山乎

乃酌酒以告神而神恱𭧂之於民而民從遂更名相山矣咸

淳元年縣寓公朝奉大夫知邵武軍事師得遇等言於朝曰

縣有漢光禄大夫欒䂊章之神祠墓存焉其神名在史𠕋守

郡有功立朝有節訟陳竇之𡨚竟以身殉風節凛然可以謂

之神明者矣吏民禱祈必應而滛巫瞽史名稱鄙野非敎民

事神之道按祀典崇寜三年賜東明縣栢梁橋欒巴廟曰顯

應廟大𮗚四年封巴爲冲惠侯顯應廟矣其山顚之祠與梅

子眞同命得賜妙濟靈純其人之號者則用道家之言也欒