Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


異常産來遊者皆擷茹之傳王或云猶在時曽有人見之其

后陶𨼆居著眞誥於此故又名眞誥岩又甞煉丹留岩中夜

晴時或望見光煜煜然云是丹光也唐時人間以水旱疾疫

禱輙應咸通七年恩王府叅軍知永嘉監崔玄德始請于朝

爲立祠度道士居之予田四百五十畒禁樵采一里宋宣和

三年建三清殿巖中賜名廣福靈眞宫巖中風雨不及至今

(⿱艹石)新成者又有兩殿五祠一鍾樓皆在巖中道館厨庫在巖

外慶元中道士婁 王希皓知宫事皆修治之入國朝用温

州道録兼領故其徒散理别業宫廢不治大德四年曹淵龍

始專居之出私錢募人上墾其山下隄其溪水除導其湮蕪

得田數十畒益以巳之私産悉以資宫中之用作齊堂治凡

屋之當治者幾二十年而宫事俻天子下璽書護之俾以其

徒相傳勿敢有所易淵龍瑞安人其先累丗 仕故宋多至