Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清𩔰故家凋䘮乃從黄冠游至是兩𬒳恩命提㸃宫事盖佳

士也其記如此淵龍甞言曰上巖後山近一里得最髙處木

石深雄樵者至此每聞鍾磬聲相惑不敢動而去淵龍数至

其處無所聞然尤竒勝也蜀郡虞集曰此子之玄應也爲著

銘曰

巖中虚容作室門出震當離日承闕端鎭鉅石朱陶君去百

年赤水隠原木葛綿綿曹淵龍修其宫學仙翁百靈受命斥

物怪非有道者勿敢至矧敢壊勒以吾銘示千載

 賛

    佛母賛

佛念衆生如母憶子怜愛同情捄度殊智浄𣑽宫中寳月華

雲朝生王子尊貴無倫

    辛澄蓮花善薩像