Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


傳流血脉之的上遡六祖継明教嵩 之譜盡以爲圖懐以

來京師思有以振之然知其不可而遽去殆其数然也且上

人一身何往而不得安處哉而拳拳憂其法之壞(⿱艹石)此此其

人所存可知巳嗟夫彼其爲教非直天下之道揆法守也然

猶一日廢則不可以立則大夫君子獨無所警乎哉予竊有

感焉因書以爲送行詩叙

    㑹上人詩序

古者君臣賡歌於朝以相勸戒頌德作樂以薦于天地宗廟

朝覲宴享之合征伐勉勞之恩建國設都之役車馬田獵之

盛農畒艱難之業閨門和樂之善悉托於詩而其用大矣至

於亡國失家放臣逐子嫠婦怨女之感滛瀆䜛刺之起而其

変極矣於是又有𨼆居放言之作市井田野之歌謡誦䜟緯

之文史傳物色之詠神仙術数之說鬼神幽恠之語其𩔖尚