Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


執掠之無所得㸑公請正鹽草之界得取其短小於鉤斷之

外不預鹽草者九曰運舟冐險以出常頼禱祠以安人心(⿱艹石)

所謂天妃海神水仙等祠九十餘處 朝廷給牲牢醮𥙊之

費歳爲中統鈔百定而實不給也公請假官木千封以貸人

收子錢以供其事罷官給之費而歳事豐俻舟行以成山爲

望常苦霧起不見而冐行以敗公請立置成山祠以禱 朝

延從之十曰舟至直沽則 京師之人爲肆沽賣官收其課

甚夥後以爭闘絶舟人之登岸而公私大失其利公爲嚴約

束聽民得飲食于市而争闘者悉與有司辨直曲立斷之凡

此者皆海運之要務也故俻書之使觀者有攷焉有失刺朱

丁者與公常同爲千户公以都萬户至京師而其人尤舊職

也公白于 朝堂曰某實知斯人之才能而乆於其職可念

也薦以自代時宰然之而公以懷遠大将軍爲郴州路達魯