Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


花赤矣秩滿改除昭毅大將軍平江路逹魯花赤公任海漕

官於平江之日乆周知其民事逹於利害情僞之故其民望

之而公亦期有以自見而遽以即丗不亦惜哉嗟夫海運之

實京師 祖宗萬丗之長䇿也然而東南之民力竭焉頻歳

浙西水旱廪(“㐭”換為“面”)不充數江淮上流三省數十郡州縣之吏斗升

之民終歳勤動越江歴湖以助其不足而争闘勿戢又有深

可慮者則有大夫君子之所不能忘其憂者也保童之治崇

仁官不十日即以轉輸在行至集慶水洋率民舟以待而海

人頗横不測或見保童於沙際而識之驚曰此吾萬户之子

也相率羅拜更相告而衛之而所部得無失然則公之遺愛

在人可知矣而其用不大究於時惜哉公之夫人朱氏周氏

皆封陳䑓夫人子九人長哈刺承事郎兖州路同知脫脫木

兒東平等處民户緫管元童承直郎平江路長洲縣逹魯花