Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


赤别怗本未仕保童承直郎撫州路崇仁縣逹魯花赤乃蠻

歹早丗和尚安童趙安皆未仕女五人孫男二十人女十一

人銘曰 皇有中州東多奥區維鄄之城沛其來居自公之

先克順克𩔖起家明威以貳東帥侃侃樵侯政在刻詞有子

五人出處各冝公實孝友亦有九子身服官政職勞不弛淮

江越閩皆長其民練習旣優百爲是親相彼東南稼穡豐茂

京坻有容歳廣其受航海以東千萬其儲九涉鯨波無少不

虞去之幾年人見其子泣涕感慕是孰之使長洲告能崇仁

公嚴先丗其家斯人來瞻俾書貞珉以告來裔太常徴焉行

錫節惠

    元故累贈集賢直學士亜中大夫追封魏郡侯張

    公神道碑銘有序

宜春太守張熈祖告於前太史虞集曰昔先君棄孤子於延