Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


祐巳未十一月二十七日年六十有八官爲大夫階奉訓爵

爲男所封縣曰玊山勲曰飛騎尉明年二月壬申葬諸信州

路貴溪縣長山之里其鄉也子爲我志而銘之旣納諸幽矣

年爲年蒙恩奉𬒳

制書位爲大夫階亞忠直集賢爲學士爵爲侯所封曰魏郡

先世之賜履也勲爲輕車都尉階三品於法當樹表於神道

子爲我序而文之以刻諸石集與宜春有同朝之好不敢

 其序曰

世祖皇帝克有江南故開府儀同三司特進上卿知集賢院

事贈輔成賛化保運神徳眞君張公留孫以老子之道日見

尊禮非有𪧐衛之劳而常在帷幄非有輔相之位而常與

國論有賔師之貴而無職守之責居富貴之極而不易慈儉

之素歴仕累朝垂四十年為 朝廷宫掖中外所尊敬於是