Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


江南諸道皆有異政而位不充其德不能一還朝廷論事廟

堂之上豈非命乎故某官張公孔孫夢符持憲淮東時述公

爵里行事歳月如此而墓碑未暇立也仍改至元之五年公

之孫副憲節於江西以集自史館歸老江上有同朝一日之

好使爲之銘焉大德𥘉董忠宣公士選自江西左丞拜江南

行䑓御史中丞集以賔客從時文肅守池出見江館集得謁

焉忠宣曰此

丗祖潜邸時老人中朝之舊也四十年來望其風采如在目

睫豈意得執筆以書其遺事者乎娶王氏追封頴川郡夫人

先公三十年卒生子三人彛麟早丗誠以䕃入官四遷拜南

行䑓監察御史㝷升朝列大夫僉廣西道肅政廉訪司事中

議大夫中山府知府致仕次四曰元儒學官次五曰楚業儒

張出也次六曰經從仕郎邵武路經歴女⿺辶商太中大夫寜國