Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


路緫管河東李宗武⿺辶商將仕郎德原縣主簿青人劉相⿺辶商

列大夫僉浙西道肅政廉訪司事前進士梁國標餘皆士妻

孫男三人允文以儒士試吏憲部歴御史大夫丞相SKchar授丞

直郎禮部主事連拜西南兩行䑓監察御史除西䑓都事復

拜監察御史還朝除朝請大夫浙東道肅政廉訪副使今以

中順大夫移副江西憲次允武次允中銘曰

天生碩才以足丗用廟廊則髙民社斯重維昔盛時百取百

冝侃侃其謀翼翼其儀老成在前英俊在右佐我興運㕘錯

多又惟文肅公文學夙成𩛙其脩能從事禁庭龍飛之𥘉接

武諸老造次德容謦欬治道肇開明堂奏納惟勤論功敷言

文史彌綸出入始終閱歴之積忠賢我丞姦慝我抑列在御

史罔匪正人立言不諭直道以信方州邇止資其豈弟嗟彼

南服未究新理㑹稽𨗿悠宋之遺墟彼頑弗知勞我兵車大