Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帥死忠郡丞敷惠有節有恩大服民志愛民之誠乆而彌孚

海江之間千里奥區三治宣閫两貳鹽筴憲軺屡陞郡𥿈増

秩知無不爲動無不宜荷紫横金蒼顔雪髭烏䑓鳯池孰不

來歸江淮湯湯而我獨遺恊㳟外朝用老伊始殿於九華諸

尼其止尚書履聲竟不復聞文肅易名可徴者文奕奕有子

丗爲御史至於賢孫冠豸者四持節泝江舊治足來遺風凛

然後賢窹懷昔沗國史書事爲職老朽在野豈敢有述昔瞻

公儀又識公孫垂逺之言敢辤復諄

    正議大夫江南湖北道肅政廉訪使特贈宣忠効

    力翊戴功臣大司徒金紫光禄大夫上柱國夏國

    公謚襄敏楊公神道碑

維昔我 朝建國之𥘉神武四逹方域内附悉出其豪傑才

智而用之結之以誠惠之以德莫不竭股肱之力以衞腹心