Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


陸文安公以卓絶之學尚友聖賢與新安朱子同時並起以

其學敎學者天下師尊之而文安公實娶于呉則諱漸府君

識文安於齠齓以其女歸之它日子孫祠府君于書堂以文

安公侑食名之曰清潤用𣈆人語也府君生武寕主簿文盛

武寕生惠子有書曰易論機衡其弟國史校勘正子有書曰

二禮經制書上送官並免本州文觧而校勘用薦者得召對

稱旨而著廷辟爲之属矣是爲先生之大父而先生蚤䘮其

父瑀鞠於伯氏伯氏没服伯氏之服而䘮之三年丗母朱氏

年八十六而卒服䘮禮亦如之先生之居是邦十丗四百年

官雖不甚𩔰而清脩文稚見稱於君子公卿大夫有過於清

潤堂之門者莫不見焉先生以貧而書堂不加葺而敬者不

衰則先生得以継之者先生當我  國家混一之盛野無

遺賢而端居講授郷里自江右之伯帥牧守御史部使者與