Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


湜濟元生還生女五人長適周士元次適揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)讓又其次適陳

曽㓜在室先生平日之言曰士無求用於丗唯求無愧於丗

盖名言也其殁也目始病至寢疾飲食服薬如其常其將没

召子孫申誨以先丗之所以乆逺者属以輯其遺文而不及

它事沐浴具衣冠即席乆之翛然而逝可以見其爲學矣銘

曰先覺既遠學迷其宗危者爲崇愿者爲恭不足之欺善黙

其容君子SKchar之孰爲汙隆我瞻青田卓哉獨識陽春髙秋青

天白日孰造其原不載以積吾儕困學毎病其窒皦皦先生

於學其傳安節躬行不矜不遷我咏其詩幽茂自然梅江有

藏𨼆君之阡

    亡弟嘉魚大夫仲常墓誌銘

元故嘉魚大夫虞槃仲常甫以泰定丁卯六月七日卒明年

孤宣葬之撫州崇仁縣禮賢郷廿六都之圓湖石鍾山後