Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


中旦暮不相保無書𠕋可携先夫人置我兄弟於SKchar下口授

論語孟子詩書 又二年庚辰至長沙始得書之摹本而仲

常巳盡誦諸經略通其義矣盖與集同學而勤苦尤過之又

七年至撫之崇仁先君有友曰呉公澄㓜清氏先夫人曰此

大儒非常人比故我兄弟雖學於家庭而仲常深究力攷巳

爲呉公所知二十娶潮州治中冝黄譚氏則姑氏之女也姑

氏遣女資裝頗治仲常不以動其心予家甚貧而其婦安之

仲常之身敎也其㓜時常讀柳子厚非國語以爲國語誠可

非而柳子之說亦非也著非非國語時人巳歎其識民間傳

聞  朝廷得李斯傳國璽者御史中丞崔彧使秘書丞楊

桓辨而上之乃著頌極其所欲言而未始進也時人美其才

稍從諸侯爲賔客署湖廣行省龍陽州儒學正全州清湘書

院山長除辰州路儒學敎授兾斗升以爲養然所至論學設