Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


敎饘粥𥘉不給也辰州未上而延祐

科詔行歳丁巳以蜀逺就試江西明年

廷試賜同進士出身除吉安永豊丞丁郡公SKchar不及上仲常

之家居也無晝夜手不釋卷事親之暇内接親戚外交友朋

酬酢人事有方有節井井不紊於詩於書考諸傳註常病其

傳襲爲說而無以知古昔之意皆定著其說凡数十篇其學

尤粹於春秋以爲諸傳不足以得聖人之㫖亦別著爲書尤

病左氏之夸於辝而謬於實也遂并史漢之謬而論之其書

具存惜其平日愼重不發故知之者鮮而及其門者不足以

究其學之所至未有以傳之毎與呉公論其所學必爲所許

可讀呉公所著諸經說他人或未足盡知之而仲常輙得其

旨趣所在盖其用力精深而有以得之非泛然也後之君子

有得其書而讀之始慨其人之不可得而哀其所見於丗者