Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


士彭炳所爲序兼取於學校閭里之言而𮗚之未甞不三誦

而三歎也夫德澤之在人心傳之於乆逺者非言無以宣智

慮之精微見諸行事者非文無以逹因一法之善著一時之

利尚可使後來推見以成其餘貺乎除郡邑通弊之積立經

乆之法守而行之可以百丗推之州里可以通行不出於欺

丗干譽而眞使民不忘者其可以無記載乎崇安之爲邑區

別其𡈽田名之曰都者五十田賦之多寡略相等也自民産

之無制大家之田連跨数都緫爲一家以受役升合之賦力

不能出其郷則受役無時而休也五十都之田上送官者爲

粮六千石其巨室以五十餘家兼五千石而有餘其細民以

餘家合千石而不足而賦役者常以四百之細民配之五十

之大家貧者一日當役而家巳破是以三年六次預定之役

常紛然不寕而民病甚矣君之來也取其都之田而分計之