Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


受役之田不出其都有一石之田者當一石之役有一斗之

田者當一斗之差均齊方正較(⿱艹石)畫一田多者受数都之役

而不可辤田少者稱其所出而無倖免而中下無告之民庶

乎其小康矣郡守善之命盡致其法於諸属邑而推行之而

建寜賦役之均是爲四方最嗟夫逺方之民貧者不能自活

而等死之念生兼并而莫之制者驕狠以生變一激於食暴

之吏而生無涯之禍者耳目之所及可知也孰能如君爲法

於其疆又放諸旁邑旣有成效如此使盡施之當丗民有不

𬒳其澤者乎昔趙清獻公之治此邑也鑿溝洫以興水利漑

民田数千畆去之四百年溝湮而田荒莫有過而問焉者公

修長溝十里繞楓樹坡疊石以爲固陂當大溪之衝水溢則

隄易敗君又鑿石山数十丈䟽渠以分其𫝑而溝視趙公之

遺跡無復餘患矣邑多山田而歳易旱君以其公田之租修