Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


䰟大社有子尚書有孫鍾鳴鼎食來爾姻戚生瞻令儀其藏

可式

    故奉訓大夫衡州路揔管府判官致仕楊君墓誌銘

眉山楊氏系出華隂漢太尉震至唐漢公居靖恭坊子孫益

𩔰僖宗之入蜀國子𥙊酒膳從之其弟勝爲丹稜主簿遂家

眉州歴五代宋歳乆族大丗有文學𩔰官及其季年尤盛叅

知政事諱棟以道學事理宗景定甲子論彗星忤時宰退居

台州以殁叅政之父諱端仲贈太師申國公而履之其仲子

也官至  大夫淮西安撫兼知和州文武才略勇毅過人

武将自行伍起者皆嚴憚之有子諱公畿内附

國朝以嘉議大夫爲南安路揔管兼府尹軍旅之餘江廣之

間綏撫鎭遏恩威並著蜀人士大夫在故郷時深苦兵㓂之

禍故在東南者皆走嶺海及知